Lastevanemate üldkoosolek

Olete oodatud 9. oktoobril 2014. aastal algusega kell 17.30 kooli aulas toimuvale Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate üldkoosolekule.
Päevakord:
1. “Suutervise loeng” – suuhügienist Marju Luht
2. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta kokkuvõte – hoolekogu esimees Andres Lehestik
3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse – direktor Koit Nook
4. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook
5. “Eluviis, mis toetab õppimist” – koolipsühholoog Airene Vaike Kumari.

- – – – – – – – – – -

Etluskonkurss “Tahan Sulle öelda…”

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse etluskonkursile „TAHAN SULLE ÖELDA…”
Konkurss toimub 18. oktoobril 2014 algusega kell 10 Põlva ÜG aulas. Täpsema info ürituse kohta leiad siit.

- – – – – – – – – – -

poster_from_postermywall

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2014/15. õa esimene Infoleht nr 1 (16. september 2014).

- – – – – – – – – – -

6e kuulutus

- – – – – – – – – – -

2014/15 õppeaasta tunniplaan.

- – – – – – – – – – -

Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2014/2015. õppeaastat  esmaspäeval, 1. septembril:
kell 10.00 klassijuhataja tund (klassijuhataja tundide ruumid),
kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.

- – – – – – – – – – -

TEADE
Gümnaasiumi õpilaste septembrikuu toiduraha kogutakse 02.-04. septembril kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 21 x 0,55 = 11.55 €
Teistes valdades elavad õpilased: 21 x 1,00 = 21.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

Lapsevanemad, kelle koolilapsel on vajadus korraldatud transpordi järele (liinibussi ajad ei sobi) 1. septembril ja järgneval kooliaastal!

Palume oma soovid väljumisaja ja -koha kohta teatada valla majandusspetsialist Aigi Jänesele e-postiga: Aigi.Janes@polva.ee või telefonil 5305 0775.
Täpsem info ja esialgne bussigraafik on valla kodulehel.

- – – – – – – – – – -

PÜG-i 1. klassi astujate tutvumisõhtu

Põlva Ühisgümnaasium ootab 1. klassi õpilasi ja lastevanemaid tutvumisõhtule kooli aulasse 27. augustil 2014 kell 17.30.
Saame tuttavaks koolimaja ja klassijuhatajaga, kuulame nõuandeid kooli psühholoogilt ja logopeedilt. Räägime, milliseid vahendeid koolis vaja läheb, kuidas liituda kooli elektroonse infosüsteemiga jmt. Tulevased koolilapsed saavad täiskasvanute arutelu ajal omavahel mängida.

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2014/2015. õa õpikute ja töövihikute laenutust ja müüki  järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

18. august

algkl. õpetajad

9-12

12.30-14

K

19. august

V-XII kl õpetajad

9-12

12.30-14

N

21. august

II-IV

9-12

12.30-14

R

22. august

VII

9-12

12.30-14

E

25. august

IX

9-12

12.30-14

T

26. august

VIII

9-12

12.30-14

K

27. august

X-XII

9-12

12.30-14

N

28. august

X-XII

9-12

12.30-14

R

29. august

V-VI

9-12

12.30-14

1.-9. kl õpilastele on õpikud ja töövihikud  tasuta.

10. kl-le on õpikud tasuta, töövihikute maksumus on  14€.

11. ja 12.  klassi töövihikuid müüakse-ostetakse õppetöö ajal.

- – – – – – – – – – -

Järelkonkurss 10. klassi astumiseks

Põlva Ühisgümnaasium kuulutab välja järelkonkursi vabadele kohtadele
10. klassis
 (reaalainete, loodusainete ja sotsiaalainete õppesuunas). Õpilaskandidaadi 9. klassi klassitunnistusel peavad olema kõik vähemalt rahuldavad hinded.

Dokumentide vastuvõtmine kooli kantseleis igal tööpäeval kell 9.00-14.00 hiljemalt
11. augustiks 2014. a
.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

  • vormikohane kirjalik avaldus (saab täita kohapeal);
  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
  • foto 3 x 4 cm;
  • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

- – – – – – – – – – -

7. ja 10. klasside nimekirjad 2014/15. õa

7. klassid

10. klassid

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa viimane Infoleht nr 12 (16. juuni 2014).

- – – – – – – – – – -

Vastuvõtt Põlva ÜG 5., 6. ja 7. klassidesse

Põlva Ühisgümnaasium võtab vabadele kohtadele vastu 5., 6. ja 7. klasside õpilasi.

- – – – – – – – – – -

Info koolivõrgu edasisest arengust

Põlva vallavalitsus avaldas oma kodulehel uudise koolivõrgu edasise arengu kohta. Tekstiga saab tutvuda siin.

- – – – – – – – – – -

aktused2014

- – – – – – – – – – -

10. klassi vastuvõtt 2014/15. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 25. ja 26. juunil 2014 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

  • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (kooli kodulehel);
  • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
  • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
  • foto 3 x 4 cm;
  • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 30. juunil 2014 kooli koduleheküljel.

- – – – – – – – – – -

Vanemad uudised leiad uudiste arhiivist.