Lõpupäeva piltide kättesaamine ja elektrooniline tellimine

Tellitud lõpupäeva pildid saab kätte kooli kantseleist alates reedest (01.07.2016) kella 11-st. Järgnevatel päevadel saab pilte kantseleist kätte kell 9-14.

Põlva Ühisgümnaasiumi lõpuaktuste pilte saab elektrooniliselt tellida kuni 31. juuli õhtuni. Täidatakse vaid tellimused, mille eest on tasutud. Internetist tellitud pildid saadetakse tellimisperioodil jooksvalt postiga Teie poolt tellimusse märgitud aadressil.
Aadress: www.fotorobot.ee
Ligipääsukood: 220616

Tellimisega seotud küsimused: fotorobot@fotorobot.ee 

– – – – – – – – – – –

Põlva Ühisgümnaasium lõpetab tegevuse 30.06.2016

Edaspidi Põlva Kool http://polvakool.ee/

Direktor 513 4363

Õppejuht 520 6547

Õppejuht 510 5636

info.polvakool@gmail.com

https://www.facebook.com/polvakool/

– – – – – – – – – – –

Lõpupäeva piltide tellimine
Lõpupäeva pilte saab tellida 27. ja 28. juunil kell 9.00-14.00 huvijuhi kabinetis (B-35). Piltide tellimine toimub ettemaksu alusel.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 10 (07. juuni 2016).

– – – – – – – – – – –
Flowers

– – – – – – – – – – –

Viimane koolinädal

Esmaspäev-kolmapäev (30. mai – 1. juuni)
9.00-10.30 I töötuba (töötubadesse registreerimine Stuudiumi kaudu)
10.30-11.00 söögivahetund
11.00-12.30 II töötuba

Neljapäev (2. juuni)
Algusega kell 9.00 toimub Intsikurmi radadel ülekooliline õuesõppepäev „Aktiivne aju“. Algus koolimaja juurest.
Toitlustamine jooksvalt pärast matka kooli sööklas.

Reede (3. juuni)
9.00 viimase koolipäeva aktus Mesikäpa hallis
~10.30 klassijuhatajatund (ruumid leiad siit)
11.15 söögivahetund

– – – – – – – – – – –

perespordipäev

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 9 (03. mai 2016).

kuulutus

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 8 (11. aprill 2016).

– – – – – – – – – – –

kevadkontsert

– – – – – – – – – – –

Uus tunniplaan

Alates 28. märtsis 2016 hakkab kehtima uus tunniplaan. Tunniplaaniga saad tutvuda siin.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 7 (14. märts 2016).

– – – – – – – – – – –

EV aktus kuulutus

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 6 (12. veebruar 2016).

– – – – – – – – – – –

6.-11. klasside kehalise kasvatuse tunnid talveperioodil 19.02-18.03.

6.-11. klasside kehalise kasvatuse tunnid toimuvad alates 19.02 kuni 18.03.2016 (või kuni lund jätkub) jälle pärast ainetunde Intsikurmus ja Mammastes. Tunnid toimuvad kehalise kasvatuse õpetajate juhendamisel alljärgnevatel aegadel:
Intsikurmus toimuvad tunnid
            esmaspäevast neljapäevani algusega kell 14.00 ja 15.30
            reedel algusega kell 12.00 ja 14.00
Mammastes toimuvad tunnid
teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 17.00 ja 18.00
            laupäeval algusega kell 11.00 ja 12.00.
Ühe suusatunni pikkus on 60 minutit.
Alternatiiviks suusatamisele on JOOKS või KEPIKÕND, mis toimub suusatundide aegadel kehalise kasvatuse õpetaja poolt etteantud marsruudil. Jooksu- või kepikõnni tunni pikkus on 30 minutit.
Kehalise kasvatuse tundi tullakse SPORDIRIIETUSES!!!
Küsimuste korral pöörduda kehalise kasvatuse õpetaja poole.

 

– – – – – – – – – – –

Uus tunniplaan

Alates 25. jaanuarist 2016 hakkab kehtima uus tunniplaan. Tunniplaaniga saad tutvuda siin.

– – – – – – – – – – –

Koolide ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 3, mille kohaselt tuleb Haridusja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust, edastame teile Põlva Vallavolikogu 13.01.2016 otsuse nr 1-3/1 „Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine“. Volikogu otsusega nr 1-3/1 saad tutvuda siin.

Otsusest tulenevalt lõpetavad 1. juulist 2016 tegevuse Põlva Ühisgümnaasium ja Põlva Põhikool ning Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse ümber koolieelseks lasteasutuseks. Põlva vallas asutatakse uus põhikool nimetusega Põlva Kool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Põlva Koolis algab õppetöö 1. septembril 2016. aastal. Kool hakkab tegutsema kolmes õppehoones aadressidel Kesk 25, Koolimaja tee 1 ja Lina 13. Erandiks on 2016/2017 õppeaasta, kui õppetegevus ei toimu aadressil Lina 13 vaid asenduspinnal aadressil Lina 21. Ümberkorraldatava Mammaste Lasteaia ja Kooli ning tegevuse lõpetavate Põlva Põhikooli ja Põlva Ühisgümnaasiumi kõigile põhikooliõpilastele tagatakse õppimisvõimalus asutatavas Põlva Koolis ja gümnaasiumiõpilastele Põlva Gümnaasiumis, mis alustab tööd 1. septembril 2016 riigigümnaasiumina.

Kogu kirja sisuga saad tutvuda siin.

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 16.10.2015 otsuse eelnõu nr 1-4/73 “Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine” juurde

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 5 (13. jaanuar 2016).

– – – – – – – – – – –

PYG_15

– – – – – – – – – – –

j6ulukuu

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 4 (7. detsember 2015).

– – – – – – – – – – –

J6ulupidu

– – – – – – – – – – –

Tulge kokku kaema,
oma noorust  noogutama, meenutusi imetlema, endast tõde tõdema,
koolinalja  nautima, oskusi osutama, minevikku mäletama.

Põlva Ühisgümnaasiumi 65. juubeliaasta puhul on Laine Kippari koostanud elektroonilise meenutuse, sellega saab tutvuda siin (täiendatud variant 23.11.2015).

– – – – – – – – – – –

Põlva ÜG pakub ajutiselt tööd eesti keele ja kirjanudse õpetajale
Põlva Ühisgümnaasium võtab ajutiselt tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Töö sisu: eesti keele ja kirjanduse õpetamine III kooliastmes ning gümnaasiumiklassides.
Tööleasumise aeg: 1. detsember 2015.
Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 25. novembriks 2015. a aadressil Põlva Ühisgümnaasium Kesk 25 Põlva 63308 või elektroonselt aadressil info@polvayg.edu.ee
Info tel. 799 9221, 513 4363 või koit@polvayg.edu.ee
Alates 1. detsembrist 2015 sõlmitakse valitud kandidaadiga tähtajaline tööleping kuni 22. detsembrini 2015. a.
– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 3 (13. november 2015).

– – – – – – – – – – –

Etluskonkursi “Tahan Sulle öelda” tulemused

7. novembril Põlva Ühisgümnaasiumis toimunud 15. etluskonkursi “Tahan Sulle öelda” parimateks tunnistati järgmised õpilased:

nooremas vanuseastmes (4.-6. kl):

 • I koht Kaur Kenk, Mammaste Lasteaed ja Kool juhendaja Maarja – Liis Valle
 • II koht Rea Nukk, Krootuse Põhikool, juhendaja Aime Sabre
 • III koht Heidi Kalaver, Viljandi Kesklinna Kool, juhendaja Külliki Asu
 • eripeemia omaloomingulise luuletuse “Maailm täis armastust” eest Lisette Vildak, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, juhendaja Ülla Toomjärv
 • keeletunnetuse eripreemia Adelina Šumenkova,   Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, juhendaja Ülla Toomjärv
 • eripreemia murdeluule esituse eest Andrus Sild, Mikitamäe Kool, juhendajad Eevi Jüriöö ja Mari Järg
 • mitmeplaanilise esituse eripreemia Sirelin Petersell, Põlva Ühisgümnaasium, juhendaja Imbi Vent

keskmises vanuseastmes (7.-9. kl):

 • I-II koht  Katarina Merily Reimand, Viljandi Kesklinna Kool, juhendaja Alli Lunter
 • I-II koht Jessike Koort, Põlva Ühisgümnaasium, juhendaja Viive Rätsep
 • III koht Liis Teppe, Kohtla – Järve Järve Gümnaasium, juhendaja Ilme Hallik
 • eripreemia dramaturgia interpretatsioon eest Janne Rääk, Tartu Mart Reiniku Kool, juhendaja Riina Krünvald

vanemas vanuseastmes (10.-12. kl)

 • I koht Kerttu Teppe,  Kohtla – Järve Järve Gümnaasium, juhendaja Ilme Hallik;
 • II koht Triinu Teppe,  Kohtla – Järve Järve Gümnaasium, juhendaja Ilme Hallik;
 • III koht Patrick Laansalu, Põlva Ühisgümnaasium, juhendaja Maia Punak;
 • eripreemia klassika läbitunnetatud esituse eest Tuuli Maarja Põldma, Tartu Waldorfgümnaasium, juhendaja Eve Kokkota
 • Publika lemmiku preemia pälvis Kaur Kenk
 • Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu eripreemia pälvis Heidi Kalaver.

PALJU ÕNNE!

– – – – – – – – – – –

Tahan sulle öelda

– – – – – – – – – – –

Kokkutuleku piltide tellimine

Põlva Ühisgümnaasiumi 65. aastapäeval tehtud aktuse ja lennupilte saab tellida kuni 30. oktoobrini siit. Pildid, mille kättesaamiskohaks on märgitud Koolist/lasteaiast, jõuavad kooli kantseleisse teisipäeval, 3. novembril.
Posti või kulleriga koju tellitud pilte postitame jooksvalt.
Täidame vaid need tellimused, mille eest on tasutud.

Ligipääsukood: 171015

Tellimisega seotud info: fotorobot@fotorobot.ee

– – – – – – – – – – –

Koolibussi graafik alates 12.10.2015

– – – – – – – – – – –

 

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 2 (15. oktoober 2015).

– – – – – – – – – – –

kokkutulek

Põlva Ühisgümnaasium kutsub kõiki vilistlasi, endisi ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid laupäeval, 17. oktoobril kooli 65. aastapäeva pidustustele ja vilistlaste kokkutulekule.

Kokkutuleku õhtuste ürituste osalustasu: vilistlastele eelmüügis 20 €;rohkem kui 50. aastat tagasi lõpetanutele (1.-12. lend) 10 €; kohapeal 25 €; kutsetega külalistele tasuta.

Tasuda saab:
1) ülekandega 15. oktoobrini MTÜ Põlva Gümnaasiumi Selts SEB pangakontole EE971010220113859015. Makse selgitusse kirjutada „Kokkutulek ning osaleja(te) ees- ja perekonnanimi, lõpetamise aasta“;
2) sularahas 16. oktoobrini tööpäeviti kooli kantseleis;
3) sularahas 17. oktoobril kohapeal 25 €.

Kava:

Reedel, 16. oktoobril
9.00-11.30 – Õpilaskonverents aulas
Konverentsi 1. osas esitlevad õpilased oma uurimistöid ning konverentsi 2. osas tehakse tagasivaade õppekäikudele. Konverentsi viivad läbi 12.b klassi õpilased ja õpetaja Urve Lehestik.

Laupäeval, 17. oktoobril
9.00-14.00 – Sportmängud Mesikäpa Hallis ja Lootospargis

 • kell 9.00 Meeste ja naiste jalgpall Lootose staadionil, praegused õpilased versus vilistlased
 • kell 12.00 Naiste käsipall Mesikäpa hallis, vilistlaste võistkonnad (loositakse kohapeal)
 • kell 13.00 Meeste käsipall Mesikäpa hallis, vilistlaste võistkonnad (loositakse kohapeal)

12.00  Mälestusteenistus Põlva Maarja kirikus (Kesk tn 2)

15.00  Kooli 65. aastapäeva kontsert-aktus Põlva Kultuuri– ja Huvikeskuse teatrisaalis. Kultuurikeskuses on kohe pärast aktust fotograaf, kelle juures saab soovi korral lennu pilti teha. Fotograaf on õhtul kell 19-22.30 ka koolimajas.

Alates kella 17-st koolimaja avatud. Külaliste registreerimine, käepaelte väljastamine. Majja sisenemine vaid osavõtumaksu tasumisel.

Alates kella 19-st  Õhtune programm:

 • Kutsetega külalistele direktori vastuvõtt B-maja 3. korrusel
 • Lendude kohtumised klassides (pesaklasside asukohad leiad siit)
 • Avatud puhvetid: B-maja 1. korrus, C-116 ees fuajees 1. korrus. Kuni reedeni (16. okt) saab snäkivaagnaid ette tellida ka kooli sööklast (tel 527 4618, 799 9216).
 • Lendude pildistamine A-maja 2. korruse koridoris kell 19.30-22.30. Fotograafile tasumine sularahas kohapeal (pildi hind 3 €, 15×21 cm). Pildid saab kätte orienteeruvalt 00.30-01.00
  • kell 19.00-19.30 – -15. lend
  • kell 19.30-20.00 – 16.-25. lend
  • kell 20.00-20.30 – 26.-33. lend
  • kell 20.30-21.00 – 34.-41. lend
  • kell 21.00-21.30 – 42.-49. lend
  • kell 21.30-22.00 – 50.-57. lend
  • kell 22.00-22.30 – 58.-62. lend
 • Vilistlase Ülle Algma-Vare joonistuste ja õlimaalide näitusmüük B-maja 2.korrusel
 • B-maja I korrusel kooli ajalugu tutvustav stend, koolimajas erinevad õpilastööde näitused, A-maja 1. korrusel ja B-maja 2. korrusel virtuaalne fotogalerii

Aulas:

Kooli sööklas:

 • 21.00 DJ-d Janek Tennosaar, Kaupo Mitt
 • 23.00 2 Quick Start
 • ~23.45 DJ-d Janek Tennosaar, Kaupo Mitt
 • ~00.15 2 Quick Start
 • – 03.00 DJ Kaupo Mitt

Koolimaja uksed suletakse kell 03.00

Koolimaja sisehoovi parkimine keelatud! Palun kasuta parkimiseks koolimaja läheduses olevaid parklaid:
Mesikäpa parkla, lasteaed Lepatriinu parkla, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse parkla jt.

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel kavas muudatusi. Jälgi ajakava Põlva ÜG kodulehel (www.polvayg.edu.ee)! Facebookis leiad meid aadressil https://www.facebook.com/polvayg

Täiendav info:

KOHTUME 17. oktoobril!

– – – – – – – – – – –

ECC plakat_17.10

– – – – – – – – – – –

 

Põlva ÜG lastevanemate üldkoosolek

Austatud lapsevanem!
Olete oodatud 8. oktoobril 2015. aastal algusega kell 17.30 kooli aulas toimuvale Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate üldkoosolekule.
Päevakord:
1. Alaealised ja alkohol – Põlva Politseijaoskonna juht Helmer Hallik
2. Põlva valla koolivõrgu hetkeolukord – Põlva valla esindaja
3. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta töö aruanne – hoolekogu esimees Andres Lehestik
4. “Vaikuseminutid” – koolipsühholoog Airene Vaike Kumari
5. Gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse – direktor Koit Nook
6. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook

Pärast üldkoosolekut on võimalik individuaalselt vestelda õpetajate ja klassijuhatajatega, kuid klassi lastevanemate koosolekut üldkoosolekule ei järgne.

Klassikoosolekute toimumise ajad  on siin.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 1 (21. september 2015).

– – – – – – – – – – –

Õpilaste sõidukaardid maakonnaliinidel ja liinil nr 20

Sõitmiseks Põlva maakonnaliinidel ja liinil nr 20 (Põlva bussijaam-Lao)  tuleb õpilastel taotleda GoBus sõidukaarti.
Selleks tuleb koolile esitada avaldus (saab klassiuhataja käest).
Juhime tähelepanu sellele, et liinide numbrid ja marsruudid on mõnevõrra muutunud! Seepärast tuleb eelmisel õppeaastal õpilastele väljastatud kaartide kehtivuse pikendamiseks üle kontrollida marsruudi ja liini number (www.peatus.ee).
Kui need on muutunud, tuleb sellest kindlasti koolile teada anda. Valesti fikseeritud sõidumarsruut õpilasele tasuta sõiduõigust ei taga.
Õpilastel või nende vanematel tuleb esitada avaldus ja teated marsruudi muudatuste kohta koolile hiljemalt 4. septembriks.

– – – – – – – – – – –

Reipalt koolipinki

– – – – – – – – – – –

Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2015/2016. õppeaastat  teisipäeval, 1. septembril:
kell 10.00 klassijuhataja tund (klassijuhataja tundide ruumid),
kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.

– – – – – – – – – – –

Seoses kooliaasta algusega võib lükkuda vanemate kui 16.aastastaste õppurite peretoetuste maksmine oktoobrikuusse

Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega. Peretoetust (lapsetoetust) makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni sõltumata tema koolikohustuse täitmisest. Peretoetus makstakse õppeaasta järgi ja  õppeaasta lõpp üleminekuklassides on 31. augustil.
Uuel õppeaastal maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) septembrikuu jooksul. EHISe andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Ka üleminekuklasside (11. ja 12. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete laekumist Eesti Hariduse Infosüsteemist.
Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Kuna peretoetuste maksmine panka toimub 8. kuupäeval, siis septembrikuus kõikide õpinguid jätkavate laste kohta infot selleks kuupäevaks Sotsiaalkindlustusametile laekunud ei ole. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab lastetoetust saab kahe kuu eest korraga.
Kui laps katkestab õpingud ja lahkub koolist, siis sellest tuleb kindlasti teavitada Sotsiaalkindlustusametit, et vältida enammakseid, sest enamsaadud peretoetus tuleb riigile tagastada igal juhul.
Raha tagasiküsimisel lähtume alati EHIS-es olevast õpingute lõpetamise kuupäevast, mitte sellest kuupäevast, millal õpilane koolist dokumendid välja võtab. Sama kehtib ka juhul, kui 16-a või vanem laps plaanib õpingute jätkamist alates 1. septembrist ja ta on kantud ka kooli õpilaste nimekirja, aga reaalselt õppima ei asu. Kui Sotsiaalkindlustusametit sellest ei teavitata, siis võivad samuti tekkida enammaksed, mida hakatakse lapsevanemalt tagasi nõudma.

Toetuste suurust saab vaadata Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele/.

– – – – – – – – – – –

7. klasside nimekirjad 2015/16. õa

7.kl nimekirjad2015

– – – – – – – – – – –

10. klasside nimekirjad 2015/16. õa

10. kl nimekiri 2015

– – – – – – – – – – –

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2015/2016. õa õpikute ja töövihikute laenutust järgmiselt:

päev kuupäev klass kellaaeg
T 18. august II-V 9-12 12.30-14
K 19. august VII 9-12 12.30-14
R 21. august IX 9-12 12.30-14
E 24. august VIII 9-12 12.30-14
T 25. august VI 9-12 12.30-14
K 26. august õpetajad 9-12 12.30-14
N-R 27.-28. august X-XII 9-12 12.30-14
E 31. august algkl. õpetajad 9-12 12.30-14
1. klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud klassijuhataja käest esimestel koolipäevadel.
Gümnaasiumi õpilastele on töövihikud müügiks.
10. klasside töövihikute komplekt maksab 24 €.
11. ja 12. klassidel uusi töövihikuid juurde ei tule.

– – – – – – – – – – –

 

Lõpupäeva piltide tellimine

9. ja 12. klasside lõpupäeva piltide tellimine toimub 25. ja 26. juunil kell 9-14 huvijuhi kabinetis (B-35). Piltide tellimine toimub ettemaksu alusel.

Tellitud pildid saab kätte kooli kantseleist tööpäevadel kell 9.00-14.00. Koolimaja on suletud 20.-31. juuli.

– – – – – – – – – – –

Vastuvõtt 10. klassidesse 2015/16. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 22. ja 25. juunil 2015 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (saab täita ka kohapeal);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
 • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või-leht.

Täpsem info vastuvõtu kohta siit.

– – – – – – – – – – –

 

Vanemad uudised leiad uudiste arhiivist.