Põlva ÜG lastevanemate üldkoosolek

Austatud lapsevanem!
Olete oodatud 8. oktoobril 2015. aastal algusega kell 17.30 kooli aulas toimuvale Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate üldkoosolekule.
Päevakord:
1. Alaealised ja alkohol – Põlva Politseijaoskonna juht Helmer Hallik
2. Põlva valla koolivõrgu hetkeolukord – Põlva valla esindaja
3. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta töö aruanne – hoolekogu esimees Andres Lehestik
4. “Vaikuseminutid” – koolipsühholoog Airene Vaike Kumari
5. Gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse – direktor Koit Nook
6. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook

Pärast üldkoosolekut on võimalik individuaalselt vestelda õpetajate ja klassijuhatajatega, kuid klassi lastevanemate koosolekut üldkoosolekule ei järgne.

Klassikoosolekute toimumise ajad  on siin.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2015/16. õa Infoleht nr 1 (21. september 2015).

– – – – – – – – – – –

kokkutulek

Põlva Ühisgümnaasium kutsub kõiki vilistlasi, endisi ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid laupäeval, 17. oktoobril kooli 65. aastapäeva pidustustele ja vilistlaste kokkutulekule.

Kokkutuleku õhtuste ürituste osalustasu: vilistlastele eelmüügis 20 €;rohkem kui 50. aastat tagasi lõpetanutele (1.-12. lend) 10 €; kohapeal 25 €; kutsetega külalistele tasuta.

Tasuda saab:
1) ülekandega 15. oktoobrini MTÜ Põlva Gümnaasiumi Selts SEB pangakontole EE971010220113859015. Makse selgitusse kirjutada „Kokkutulek ning osaleja(te) ees- ja perekonnanimi, lõpetamise aasta“;
2) sularahas 16. oktoobrini tööpäeviti kooli kantseleis;
3) sularahas 17. oktoobril kohapeal 25 €.

Kava:

 • Kell 9 Sportmängud praeguste õpilaste ja vilistlaste vahel. Pallimängude täpsema juhendiga saad tutvuda siin ning registreeida saad aadressil https://goo.gl/VuejSx
 • Kell 12 Mälestusteenistus kirikus
 • Kell 15 Kooli 65. aastapäeva kontsert-aktus Põlva Kultuuri– ja Huvikeskuse teatrisaalis
 • Kell 19 Õhtune koosviibimine
  • lendude kohtumised klassides
  • lendude fotografeerimine
  • muusikalist meelelahutust pakuvad ansambel 2 Quick Start, Karmid Torud, diskor ja üllatusesinejad. Avatud „vaba lava“ (huvilistel eelnevalt ühendust võtta Peeter Änilasega peeter@polvayg.edu.ee või tel 528 6118)
  • avatud puhvetid

Täpsem ajakava erinevate tegevuste kohta lisatakse jooksvalt Põlva ÜG kodulehele (www.polvayg.edu.ee)! Facebookis leiad meid aadressil https://www.facebook.com/polvayg

Täiendav info:

 

KOHTUME 17. oktoobril!

– – – – – – – – – – –

Õpilaste sõidukaardid maakonnaliinidel ja liinil nr 20

Sõitmiseks Põlva maakonnaliinidel ja liinil nr 20 (Põlva bussijaam-Lao)  tuleb õpilastel taotleda GoBus sõidukaarti.
Selleks tuleb koolile esitada avaldus (saab klassiuhataja käest).
Juhime tähelepanu sellele, et liinide numbrid ja marsruudid on mõnevõrra muutunud! Seepärast tuleb eelmisel õppeaastal õpilastele väljastatud kaartide kehtivuse pikendamiseks üle kontrollida marsruudi ja liini number (www.peatus.ee).
Kui need on muutunud, tuleb sellest kindlasti koolile teada anda. Valesti fikseeritud sõidumarsruut õpilasele tasuta sõiduõigust ei taga.
Õpilastel või nende vanematel tuleb esitada avaldus ja teated marsruudi muudatuste kohta koolile hiljemalt 4. septembriks.

– – – – – – – – – – –

Reipalt koolipinki

– – – – – – – – – – –

Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2015/2016. õppeaastat  teisipäeval, 1. septembril:
kell 10.00 klassijuhataja tund (klassijuhataja tundide ruumid),
kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.

– – – – – – – – – – –

Seoses kooliaasta algusega võib lükkuda vanemate kui 16.aastastaste õppurite peretoetuste maksmine oktoobrikuusse

Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega. Peretoetust (lapsetoetust) makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni sõltumata tema koolikohustuse täitmisest. Peretoetus makstakse õppeaasta järgi ja  õppeaasta lõpp üleminekuklassides on 31. augustil.
Uuel õppeaastal maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) septembrikuu jooksul. EHISe andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Ka üleminekuklasside (11. ja 12. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete laekumist Eesti Hariduse Infosüsteemist.
Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Kuna peretoetuste maksmine panka toimub 8. kuupäeval, siis septembrikuus kõikide õpinguid jätkavate laste kohta infot selleks kuupäevaks Sotsiaalkindlustusametile laekunud ei ole. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab lastetoetust saab kahe kuu eest korraga.
Kui laps katkestab õpingud ja lahkub koolist, siis sellest tuleb kindlasti teavitada Sotsiaalkindlustusametit, et vältida enammakseid, sest enamsaadud peretoetus tuleb riigile tagastada igal juhul.
Raha tagasiküsimisel lähtume alati EHIS-es olevast õpingute lõpetamise kuupäevast, mitte sellest kuupäevast, millal õpilane koolist dokumendid välja võtab. Sama kehtib ka juhul, kui 16-a või vanem laps plaanib õpingute jätkamist alates 1. septembrist ja ta on kantud ka kooli õpilaste nimekirja, aga reaalselt õppima ei asu. Kui Sotsiaalkindlustusametit sellest ei teavitata, siis võivad samuti tekkida enammaksed, mida hakatakse lapsevanemalt tagasi nõudma.

Toetuste suurust saab vaadata Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele/.

– – – – – – – – – – –

7. klasside nimekirjad 2015/16. õa

7.kl nimekirjad2015

– – – – – – – – – – –

10. klasside nimekirjad 2015/16. õa

10. kl nimekiri 2015

– – – – – – – – – – –

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2015/2016. õa õpikute ja töövihikute laenutust järgmiselt:

päev kuupäev klass kellaaeg
T 18. august II-V 9-12 12.30-14
K 19. august VII 9-12 12.30-14
R 21. august IX 9-12 12.30-14
E 24. august VIII 9-12 12.30-14
T 25. august VI 9-12 12.30-14
K 26. august õpetajad 9-12 12.30-14
N-R 27.-28. august X-XII 9-12 12.30-14
E 31. august algkl. õpetajad 9-12 12.30-14
1. klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud klassijuhataja käest esimestel koolipäevadel.
Gümnaasiumi õpilastele on töövihikud müügiks.
10. klasside töövihikute komplekt maksab 24 €.
11. ja 12. klassidel uusi töövihikuid juurde ei tule.

– – – – – – – – – – –

 

Lõpupäeva piltide tellimine

9. ja 12. klasside lõpupäeva piltide tellimine toimub 25. ja 26. juunil kell 9-14 huvijuhi kabinetis (B-35). Piltide tellimine toimub ettemaksu alusel.

Tellitud pildid saab kätte kooli kantseleist tööpäevadel kell 9.00-14.00. Koolimaja on suletud 20.-31. juuli.

– – – – – – – – – – –

Vastuvõtt 10. klassidesse 2015/16. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 22. ja 25. juunil 2015 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (saab täita ka kohapeal);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
 • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või-leht.

Täpsem info vastuvõtu kohta siit.

– – – – – – – – – – –

 

Vanemad uudised leiad uudiste arhiivist.