Juulikuu tööpäevadel on kooli kantselei avatud kell 9.00-14.00

Koolimaja on suletud 20.-31. juuli

info@polvayg.edu.ee

kantselei 5306 6232

õppealajuhataja 5564 7445

– – – – – – – – – – –

7. klasside nimekirjad 2015/16. õa

7. klasside nimekirjad 2015

– – – – – – – – – – –

10. klasside nimekirjad 2015/16. õa

10. klassid 2015

– – – – – – – – – – –

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2015/2016. õa õpikute ja töövihikute laenutust järgmiselt:

päev kuupäev klass kellaaeg
T 18. august II-V 9-12 12.30-14
K 19. august VII 9-12 12.30-14
R 21. august IX 9-12 12.30-14
E 24. august VIII 9-12 12.30-14
T 25. august VI 9-12 12.30-14
K 26. august õpetajad 9-12 12.30-14
N-R 27.-28. august X-XII 9-12 12.30-14
E 31. august algkl. õpetajad 9-12 12.30-14
Gümnaasiumi õpilastele on töövihikud müügiks. Hinnad täpsustatakse augustis.

– – – – – – – – – – –

kokkutulek2015

– – – – – – – – – – –

Lõpupäeva piltide tellimine

9. ja 12. klasside lõpupäeva piltide tellimine toimub 25. ja 26. juunil kell 9-14 huvijuhi kabinetis (B-35). Piltide tellimine toimub ettemaksu alusel.

Tellitud pildid saab kätte kooli kantseleist tööpäevadel kell 9.00-14.00. Koolimaja on suletud 20.-31. juuli.

– – – – – – – – – – –

Vastuvõtt 10. klassidesse 2015/16. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 22. ja 25. juunil 2015 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (saab täita ka kohapeal);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
 • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või-leht.

Täpsem info vastuvõtu kohta siit.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 12 (17. juuni 2015).

– – – – – – – – – – –

Juunikuu tööpäevadel on kooli kantselei avatud

kell 8.00-16.00

– – – – – – – – – – –

lõpuaktused2015

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 11 (04. juuni 2015).

– – – – – – – – – – –

ukraina

– – – – – – – – – – –

Viimased koolipäevad täis põnevust!
Reede, 29. mai – „Kuula külalist“
Tavapäraste ainetundide asemel toimuvad külalisõpetajate töötoad.
Stuudiumi kaudu saab end registreerida töötubadesse ja sealt ka täpsem info.
Töötubade toimumise ajad:
8.00-10.00 I töötuba
10.00-10.30 söögivahetund
10.30-12.30 II töötuba

Esmaspäev, 01. juuni – „Tunne Põlvat“
Toimub maastikumäng.
Kogunemine kell 8.00 Mesikäpa parklas klasside kaupa. Matka orienteeruv pikkus 3 tundi.
Söömine jooksvalt peale matka.

Teisipäev,02. juuni  –  „Märka abivajajat“
Töine päev.
Kogunemine kell 8.30 koolimaja juures. Kaasa töökindad, selga sobilikud riided ja jalanõud. Täpsem info klassijuhatajatelt.
Söömine jooksvalt peale tööd.

Kolmapäev, 03. juuni
9.00 viimase koolipäeva aktus Mesikäpa hallis
~10.30 klassijuhatajatund
11.15 söögivahetund

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 10 (14. mai 2015).

– – – – – – – – – – –

emadepäeva kontsert

– – – – – – – – – – –

Kevadkontsert

– – – – – – – – – – –

Sisseastumistesti tulemused

11. aprillil toimus test Põlva ÜG 10. klassidesse astujatele. Testi tulemustega saad tutvuda siin.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 9 (20. aprill 2015).

– – – – – – – – – – –

 SISSEASTUMISTEST 10. klassi astumiseks toimub 11. aprillil 2015 kell 10.00

Väljastpoolt PÜG-i tulnud õpilane esitab testile tulles isikut tõendava dokumendi ja 9. klassi tunnistuse (ei pea olema direktori kinnitatud), kus on kolme veerandi hinded. Testil võivad osaleda õpilased, kelle 9. klassi tunnistusel on esimesel kolmel veerandil vähemalt rahuldavad hinded, erandjuhul võib testist osa võtta õpilane, kellel on klassitunnistusel mitte rohkem kui üks mitterahuldav hinne. Testi ei pea tegema 10. klassi astuda soovijad, kelle 9. klassi kolme veerandi veerandihinnete keskmine on 4,5 või kõrgem.

Sisseastumistestile ei pea eelnevalt registreeruma.

Enne testi täidetakse kohapeal kandideerimistaotlus,  milles märgitakse lisaks nimele ja koolile ka soovitud 10. klassi õppesuund ja teise õppesuuna eelistus. Õpilasele antakse kood, mida kasutatakse testitulemuste avalikustamisel veebilehel.

Test koosneb kolmest osast: inglise keel, matemaatika, loodusained. Kogu testi täitmiseks on aega 60 minutit. Testi tulemused avalikustatakse kooli veebilehel koodidega hiljemalt 24. aprillil 2015.

– – – – – – – – – – –

VASTUSVÕTT 1. klassi 2015/16. õppeaastal

Põlva Vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt võetakse avaldusi 1. klassi astumiseks vastu 10. aprillist – 10. maini lapsevanematelt või nende seaduslikelt esindajatelt. 1. klassi astumise avaldust saab esitada elektrooniliselt, vastava blanketi leiate Põlva valla kodulehelt, aga avaldusi saab täita ja esitada ka vallavalitsuse kantseleis (Kesk 15).

2015/2016. õppeaastal on lastel võimalik õppima asuda kõikidesse Põlva valla slot games. Vallavalitsus ei määra elukohajärgseks kooliks eraõiguslikku Johannese Kooli Rosmal ja Roosi Kooli.

Igale koolikohustuseas lapsele kindlustab elukohajärgne omavalitsus koha kodule lähimas koolis. Lapse kooli määramisel arvestatakse 31. detsembril 2014 olnud rahvastikuregistri järgse aadressi lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimalusel vanemate soove.

Hiljemalt 31. maiks kinnitatakse koolide kaupa esimeste klasside õpilaste nimekirjad ja need avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel. Avalikustamise tingimuseks on vanema antud nõusolek avaldusel.

Vanem on kohustatud hiljemalt 30. juuniks teavitama vallavalitsust kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikult. Juhul, kui laps ei asu õppima elukohajärgses koolis, tuleb sellest vallavalitsusele teada anda.

Täpsem info Põlva valla kodulehelt.

– – – – – – – – – – –

TUTVUMISPÄEV 10. klassidesse astujatele

Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 toimub Põlva Ühisgümnaasiumis tutvumispäev 9. klasside õpilastele. Soovijatel on võimalus tutvuda koolimaja ja kooli tegevusega ning osaleda õppesuundi tutvustavates tundides. Eelnevalt saab infot õppesuundade kohta kooli kodulehelt Dokumendid-Vastuvõtt.
Eelregistreerimine (tingimata vajalik) hiljemalt esmaspäevaks, 23. märtsiks lingil http://goo.gl/MkbKMh

Iga osaleja saab soovi korral tutvumispäeval viibimise kohta tõendi.

25. märtsi programm:
8.15 Teiste koolide õpilaste kogunemine garderoobis muusikaklassis (C-116). Sissejuhatus
8.25 Koolimajaga tutvumine
8.45 Kooli tutvustus aulas
9.00 Liituvad ka Põlva ÜG õpilased. Kooli tegevuse ja õppesuundade tutvustus aulas. Külastatavate tundide nimekirjade täpsustamine.
9.50 – 10.35 1. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
10.45 – 11.30 2. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
11.30 – ühine lõuna kooli sööklas
12.00 – 12.45 3. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul

Lisainfo siret@polvayg.edu.ee jatelefonidel 799 9202, 799 9203 või 5347 1607.
Kohtumiseni Põlva Ühisgümnaasiumis, Kesk 25 Põlva

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 8 (17. märts 2015).

 – – – – – – – – – – –

JKäis

  – – – – – – – – – – –

Kutse  vestlusringi arutamaks kodu ja kooli koostöö võimalusi

4.märtsil toimub järjekordne lastevanemate vestlusring. Teemaks – milline peaks olema kodu ja kooli koostöö.  Põlva Ühisgümnaasium on kaasaegne ja kaasav kool. Ootame  lastevanemate nägemust kodu ja kooli koostööst, mis muudaks kooli veelgi paremaks.  Lugupeetud lapsevanemad, tulge ja öelge oma sõna sekka; kõik ideed ja mõtted on oodatud.  Vestlusring toimub 17.30- 19.30. Kui te ei jõua alguseks, siis liituda võib ka hiljem.

Oma osalemisest andke teada hiljemalt  2.märtsil  Stuudiumis  Airene Vaike Kumarile  või aadressil vaike@polvayg.edu.ee

– – – – – – – – – – –

Muudatused suusatamise korralduses 3. veerandil alates 26. veebruarist

Ilmastikuolude muutumise tõttu toimuvad suusatunnid vaid Mammastes (Intsikurmus ei saa enam suusatada). Lisandunud on kaks suusatunniaega Mammastes: esmaspäeval ja kolmapäeval algusega kell 15.00.

Mammaste teisipäevased, neljapäevased ja laupäevased ajad on endised: teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 17.00 ja 18.00 ning laupäeval algusega kell 11.00 ja 12.00.

Ettetellitud kooli suusad ja saapad saab kätte Mammastest.

Jooksu ja kõnnitunnid toimuvad Instikurmuradadel esmaspäevast neljapäevani algusega kell 15.00 ja reedel algusega kell 14.00.

Kui pakutud aegadel ei ole võimalik osaleda ei suusa- ega kõnnitundides, tuleb võtta ühendust oma kehalise kasvatuse õpetajaga (kehalise kasvatuse õpetajate ruumis 11.30-12.00) ja leida sobiv aeg.

– – – – – – – – – – –

TUTVUMISPÄEV 10. klassidesse astujatele

Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 toimub Põlva Ühisgümnaasiumis tutvumispäev 9. klasside õpilastele. Soovijatel on võimalus tutvuda koolimaja ja kooli tegevusega ning osaleda õppesuundi tutvustavates tundides. Eelnevalt saab infot õppesuundade kohta kooli kodulehelt Dokumendid-Vastuvõtt.
Eelregistreerimine (tingimata vajalik) hiljemalt esmaspäevaks, 23. märtsiks lingil http://goo.gl/MkbKMh

Iga osaleja saab soovi korral tutvumispäeval viibimise kohta tõendi.

25. märtsi programm:
8.15 Teiste koolide õpilaste kogunemine garderoobis muusikaklassis (C-116). Sissejuhatus
8.25 Koolimajaga tutvumine
8.45 Kooli tutvustus aulas
9.00 Liituvad ka Põlva ÜG õpilased. Kooli tegevuse ja õppesuundade tutvustus aulas. Külastatavate tundide nimekirjade täpsustamine.
9.50 – 10.35 1. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
10.45 – 11.30 2. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
11.30 – ühine lõuna kooli sööklas
12.00 – 12.45 3. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul

Lisainfo siret@polvayg.edu.ee jatelefonidel 799 9202, 799 9203 või 5347 1607.
Kohtumiseni Põlva Ühisgümnaasiumis, Kesk 25 Põlva

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 7 (20. veebruar 2015).

Infoleht 7

– – – – – – – – – – –

Laupäeval, 21. veebruaril ei toimu Mammastes suusatunde

Seoses ETV – SWEDBANKI NOORTE SUUSASARJA III ETAPP-i läbiviimisega 21.02.2015 MAMMASTE TERVISESPORDIKESKUSES jäävad laupäevased suusatunnid ära.

– – – – – – – – – – –

23. veebruaril on lühendatud koolipäev

23. veebruaril on lühendatud koolipäev. Toimuvad 1.-3. tund tunniplaani alusel, millele järgneb ülekooliline Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus algusega kell 10.45  Mesikäpa hallis. Aktusele on oodatud ka lapsevanemad.

Veel sündmusi seoses Eesti Vabariigi aastapäevaa:

EV aastapäev

– – – – – – – – – – –

9.-14. veebruaril tähistatakse Põlva Ühisgümnaasiumis sõbranädalat, mis selle nädala raames toimub, saad lugeda siit.

– – – – – – – – – – –

soome ugri

– – – – – – – – – – –

Põlva ÜG pakub tööd  eesti keele ja kirjanduse õpetajale

Põlva Ühisgümnaasium võtab konkursi korras tööle

 • 1,0 koormusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja (III ja IV kooliaste)

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Dokumendid (kandideerimisavaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 16. veebruariks 2015. a e-posti aadressil info@polvayg.edu.ee.
Täpsem info koit.nook@polvayg.edu.ee või tel 513 4363 (direktor)

– – – – – – – – – – –

unnamed

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 6 (28. jaanuar 2015).

– – – – – – – – – – –

Lastevanemate vestlusring: Minu ootused lapsele.

4. veebruaril kell 17.30 toimub lastevanemate vestlusring, ruumis C- 116. Teema: Minu ootused lapsele.
Millised ootused on mõistlikud? Mida üldse oodata? Kui ootused ei täitu – mis juhtub?
Räägime palju tunnetest, mis seotud ootustele mittevastamise ja pettumusega. Kuidas tulla toime oma tunnetega ja kuidas aidata lapsel oma tundeid mõista.
Registreerimine Stuudiumis kuni 03. veebruarini. Olete oodatud kuulama ja arvamusi vahetama!

– – – – – – – – – – –

6.-11. klasside kehalisest kasvatusest  kolmandal veerandil

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peale ainetunde kokkulepitud aegadel Intsikurmus ja Mammastes. Tunnid toimuvad kehalise kasvatuse õpetajate juhendamisel.

 • Intsikurmus toimuvad tunnid esmaspäevast neljapäevani algusega kell 14.00 ja 15.30 ning reedel algusega kell 12.00 ja 14.00
 • Mammastes toimuvad tunnid teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 17.00 ja 18.00 ning laupäeval algusega kell 11.00 ja 12.00.

Iga õpilane osaleb III veerandi jooksul vähemalt 8 suusatunnis. Ühe suusatunni pikkus on 60 minutit.
Alternatiiviks suusatamisele on JOOKS või KEPIKÕND, mis toimub suusatundide aegadel. Jooksu- või kepikõnni tunni pikkus on 30 minutit, seega tuleb osaleda kokku 16 tunnis (kaks tundi nädalas).
Hindamisel arvestatakse õpilase tunnist osavõttu, aktiivsust ja tahet. Ainult jooksu- ja kepikõnni tundides osalemisel on kõrgeim võimalik hinne „4“. Kokkuvõttev hinne „5“ saab kehalises kasvatuses 3. veerandil kujuneda vaid juhul, kui on osaletud kõigis ettenähtud kehalise kasvatuse tundides, sealjuures vähemalt viies suusatunnis.
Õpilastel, kel pole suuski või suusasaapaid, on neid võimalik laenutada koolist, eelnevalt registreerudes kehalise kasvatuse õpetajate ruumis iga päev kell 11.30-12.00. Laenutatava varustuse saab koolist 15 minutit enne tunni algust.
Koolis on laenutamiseks rotafella sidemetega suusad, mida saad soovi korral kasutada oma saabastega (kahe soonega).
Kehalise kasvatuse tundi tullakse SPORDIRIIETUSES!!!
Ühe suusatunnina veerandi jooksul võib arvestada klassiga või kooli poolt organiseeritud juhendajaga väljasõitu suusamäele (lumelaud, mäesuusad) või uisutama.
Küsimuste korral pöörduda kehalise kasvatuse õpetaja poole.

– – – – – – – – – – –

Lastevanemate vestlusring: lapsest lugupidamine, austuse väljendamine kodus

… austust ei saa järjekindlalt pakkuda, kui seda vastu ei saada. —- Austus, mida nad (lapsed) saavad kodus, on aluseks nende eneseaustusele, ning austus, mida nad õpivad kodus näitama on vundament, millele nad saavad rajada austuse teiste inimeste vastu väljaspool kodu. ( L.& R. Eyre)

Järgmine lastevanemate vestlusring toimub 14. jaanuaril 2015, kell 17.30-19.00, ruumis C-116. Teema on lapsest lugupidamine, austuse väljendamine kodus.
Registreerimine osalemiseks Stuudiumis kuni 13. jaanuarini.
Olete oodatud arutlema ja kaasa mõtlema!

– – – – – – – – – – –

Ühistranspordi sooduskaardid

Seoses Põlva maakonnas bussifirma vahetumisega senised sooduskaardid enam ei kehti. Õpilased saavad uued sooduskaardid kätte esimese koolinädala jooksul klassijuhataja käest. Kaardi toimima hakkamiseks on need vaja aga eelnevalt isikustada. Vastav juhend on kättesaadav siin.

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 5 (18. detsember 2014).

– – – – – – – – – – –

alg_j6ulupeod

– – – – – – – – – – –

image

– – – – – – – – – – –

Lastevanemate vestlusring: Kes loob reeglid, kas laps ise või vanem?

… tark on need meie kodu nelja seina vahel kehtivad üldised piirid läbi mõelda, et olla kindel, kas me ikka oleme valmis neid omaks võtma, kas me oleme nendega üleüldse nõus. / J.Juul, Minu piirid- sinu piirid/

3. detsembril kell 17.30 toimub teine lastevanemate vestlusring, ruumis C- 116. Teema: Kes loob reeglid, kas laps ise või vanem?

Registreerimine Stuudiumis kuni 01. detsembrini 2014.

– – – – – – – – – – –

PÜG-JÕULUDDDD

NB! Jõuluetenduse piletid välja müüdud! Kohapealt saab osta pileteid etenduse järgsele ansambli peole.

 – – – – – – – – – – –

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste detsembrikuu toiduraha kogutakse 28. novembril ja 01.-02. detsembril kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 15×0,55 = 8.25 €
Teistes valdades elavad õpilased: 15×1,00 = 15.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

 – – – – – – – – – – –

j6ululaat2014

 – – – – – – – – – – –

Põlva ÜG pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Põlva Ühisgümnaasium võtab konkursi korras tööle

 • 1,0 koormusega sotsiaalpedagoogi

Tööleasumise aeg 02.01.2015.

Dokumendid (kandideerimisavaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 12. detsembriks e-posti aadressil info@polvayg.edu.ee.

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõue on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.

Täpsem info koit.nook@polvayg.edu.ee või tel 513 4363 või 799 9221 (direktor).

 – – – – – – – – – – –

Põlva ÜG pakub tööd eripedagoogile

Põlva Ühisgümnaasium võtab konkursi korras tööle

 • 1,0 koormusega eripedagoogi (õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja)

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Dokumendid (kandideerimisavaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 3. detsembriks e-posti aadressil info@polvayg.edu.ee.

Täpsem info iive.koima@polvayg.edu.ee või tel 5347 1607 (õppejuht)

 – – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 4 (19. november 2014).

  – – – – – – – – – – –

spordipaev_3

  – – – – – – – – – – –

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste novembrikuu toiduraha kogutakse 31. oktoobril ja 03.-04. novembril kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 20 x 0,55 = 11.-   €
Teistes valdades elavad õpilased: 20 x 1,00 = 20.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib  anda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

  – – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 3 (28. oktoober 2014).

  – – – – – – – – – – –

14. etluskonkursi TAHAN SULLE ÖELDA tulemused leiab siit.

 – – – – – – – – – – –

Lastevanemate vestlusring
Lastevanamate üldkoosolekul psühholoog Airene Vaike Kumari väljakuulutatud lastevanemate vestlusringide ajakava:
 • Kui palju vabadust, otsustusõigust lapsele anda?-  05. november 2014
 • Kes loob reeglid, kas laps ise või vanem? – 03. detsember 2014
 • Lapsest lugupidamine – 14. jaanar 2015
 • Minu ootused lapsele – 04. veebruar 2015
 • Milline peaks olema kodu ja kooli koostöö? – 04. märts 2015
 • Milline on õige kasvatus? – 08. aprill 2015
 • Milliseid väärtusi peaks kujundama kool, milliseid kodu? – 06. mai 2015
Teemad ja nende järjekord võivad muutuda! Vestlusringi juhib kooli psühholoog Airene Vaike Kumari.
Algus kell 17.30, planeeritud lõpp 19.00 . Vestlusring toimub kabinetis C-116.
Vestlusringis osalemiseks tuleb registreerida Stuudiumis (registreeri nupu all üleval paremal nurgas)
– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa Infoleht nr 2 (07. oktoober 2014).

– – – – – – – – – – –

2014/2015. õppeaasta Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse koosseis:

Ees- ja perekonnanimi Klass
Ander Adamson 12a
Marken Järv 8d
Brigita Kahre 7b
Eleriin Käo – esindaja õppenõukogus 12c
Grete Lokko 12a
Henry Mandel – president 12d
Laura Nagel – asendusesindaja õppenõukogus 8a
Rauno Planken 11c
Markus Pruus 10c
Hardi Põder 11b
Helin-Helle Ristimäe – asendusesindaja hoolekogus 10a
Jakob Roots 10b
Randy Soosaar – asepresident 12a
Maarja Villako – esindaja hoolekogus 12a

Palju õnne uutele liikmetele!

– – – – – – – – – – –

Lastevanemate üldkoosolek

Olete oodatud 9. oktoobril 2014. aastal algusega kell 17.30 kooli aulas toimuvale Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate üldkoosolekule. Klasside koosolekute ajad ja kohad leiad siit.
Päevakord:
1. “Suutervise loeng” – suuhügienist Marju Luht
2. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta kokkuvõte – hoolekogu esimees Andres Lehestik
3. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse – direktor Koit Nook
4. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook
5. “Eluviis, mis toetab õppimist” – koolipsühholoog Airene Vaike Kumari.

– – – – – – – – – – –

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste oktoobrikuu toiduraha kogutakse 30. septembril ja 01.-03. oktoobril kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 18 x 0,55 = 9.90 €
Teistes valdades elavad õpilased: 18 x 1,00 = 18.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

– – – – – – – – – – –

Muusikapäev

1. oktoobril algusega kell 10.50 esinevad  Põlva ÜG aulas Eesti tippmuusikud Toomas Nestor vioolal ning Urmas Vulp viiulil.  Tegu on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud muusikutega. Kontsert toimub tasuta ning kestab ca 30 minutit. Oodatud on ka huvilised väljastpoolt kooli (registreerimine e-posti aadressil siret@polvayg.edu.ee või tel 5347 1607).

Muusikapäev A3_(CMYK) copy

– – – – – – – – – – –

Etluskonkurss “Tahan Sulle öelda…”

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse etluskonkursile „TAHAN SULLE ÖELDA…”
Konkurss toimub 18. oktoobril 2014 algusega kell 10 Põlva ÜG aulas. Täpsema info ürituse kohta leiad siit.

– – – – – – – – – – –

poster_from_postermywall

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2014/15. õa esimene Infoleht nr 1 (16. september 2014).

– – – – – – – – – – –

6e kuulutus

– – – – – – – – – – –

2014/15 õppeaasta tunniplaan.

– – – – – – – – – – –

Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2014/2015. õppeaastat  esmaspäeval, 1. septembril:
kell 10.00 klassijuhataja tund (klassijuhataja tundide ruumid),
kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.

– – – – – – – – – – –

TEADE
Gümnaasiumi õpilaste septembrikuu toiduraha kogutakse 02.-04. septembril kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 21 x 0,55 = 11.55 €
Teistes valdades elavad õpilased: 21 x 1,00 = 21.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

– – – – – – – – – – –

Lapsevanemad, kelle koolilapsel on vajadus korraldatud transpordi järele (liinibussi ajad ei sobi) 1. septembril ja järgneval kooliaastal!

Palume oma soovid väljumisaja ja -koha kohta teatada valla majandusspetsialist Aigi Jänesele e-postiga: Aigi.Janes@polva.ee või telefonil 5305 0775.
Täpsem info ja esialgne bussigraafik on valla kodulehel.

– – – – – – – – – – –

PÜG-i 1. klassi astujate tutvumisõhtu

Põlva Ühisgümnaasium ootab 1. klassi õpilasi ja lastevanemaid tutvumisõhtule kooli aulasse 27. augustil 2014 kell 17.30.
Saame tuttavaks koolimaja ja klassijuhatajaga, kuulame nõuandeid kooli psühholoogilt ja logopeedilt. Räägime, milliseid vahendeid koolis vaja läheb, kuidas liituda kooli elektroonse infosüsteemiga jmt. Tulevased koolilapsed saavad täiskasvanute arutelu ajal omavahel mängida.

– – – – – – – – – – –

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2014/2015. õa õpikute ja töövihikute laenutust ja müüki  järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

18. august

algkl. õpetajad

9-12

12.30-14

K

19. august

V-XII kl õpetajad

9-12

12.30-14

N

21. august

II-IV

9-12

12.30-14

R

22. august

VII

9-12

12.30-14

E

25. august

IX

9-12

12.30-14

T

26. august

VIII

9-12

12.30-14

K

27. august

X-XII

9-12

12.30-14

N

28. august

X-XII

9-12

12.30-14

R

29. august

V-VI

9-12

12.30-14

1.-9. kl õpilastele on õpikud ja töövihikud  tasuta.

10. kl-le on õpikud tasuta, töövihikute maksumus on  14€.

11. ja 12.  klassi töövihikuid müüakse-ostetakse õppetöö ajal.

– – – – – – – – – – –

Järelkonkurss 10. klassi astumiseks

Põlva Ühisgümnaasium kuulutab välja järelkonkursi vabadele kohtadele
10. klassis
 (reaalainete, loodusainete ja sotsiaalainete õppesuunas). Õpilaskandidaadi 9. klassi klassitunnistusel peavad olema kõik vähemalt rahuldavad hinded.

Dokumentide vastuvõtmine kooli kantseleis igal tööpäeval kell 9.00-14.00 hiljemalt
11. augustiks 2014. a
.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik avaldus (saab täita kohapeal);
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

– – – – – – – – – – –

7. ja 10. klasside nimekirjad 2014/15. õa

7. klassid

10. klassid

– – – – – – – – – – –

Valminud on 2013/14. õa viimane Infoleht nr 12 (16. juuni 2014).

– – – – – – – – – – –

Vastuvõtt Põlva ÜG 5., 6. ja 7. klassidesse

Põlva Ühisgümnaasium võtab vabadele kohtadele vastu 5., 6. ja 7. klasside õpilasi.

– – – – – – – – – – –

Info koolivõrgu edasisest arengust

Põlva vallavalitsus avaldas oma kodulehel uudise koolivõrgu edasise arengu kohta. Tekstiga saab tutvuda siin.

– – – – – – – – – – –

aktused2014

– – – – – – – – – – –

10. klassi vastuvõtt 2014/15. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 25. ja 26. juunil 2014 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (kooli kodulehel);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
 • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 30. juunil 2014 kooli koduleheküljel.

– – – – – – – – – – –

Vanemad uudised leiad uudiste arhiivist.